سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عصمت اسمعیل زاده – پژوهشگر محیط زیست امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه
حسینعلی حکیمی – کارشناس ارشد بهداشت صنعتی امور ایمنی مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

آلودگی صدا از نظر تاثیر بر سلامتی افراد دارای عوارضی است که در دراز مدت بروز نموده و اغلب آنها غیر قابل اصلاح و بازگشت می باشند . این پژوهش بمنظور شناخت و تشخیص میزان آلودگی صوتی در طبقات مختلف سنگ شکن هـای تغلـیظ، تعیین محدوده های مجاز کاری، شناسایی منابع و عوا مل تشدید کننده آلودگی صوتی انجام گردید . بدین منظور مختصات بیش از ٣٢٠ نقطه در نواحی مختلف نسبت به مبداهای فرضی تعیین و تراز Leq در این نقاط اندازه گیری شد . سپس اطلاعات حاصل از اندازه گیری به نرم افزار surfer7 وارد و نمودارهای انتشار صدا بصورت کانتورهای رنگی تهیه گردید . بررسی نمودارها نـشان داد که اکثر نواحی دارای تراز صدای بالاتر از حد استاندارد ) ٨٥ دسیبل برای ٨ ساعت ) می باشند . در این تحقیق نفـوذ صـدا از بـین
طبقات، ماهیت کار دستگاهها علی الخصوص سرندها ( بر اساس ارتعاش ) ، فلزی بودن فیدرها و عیوب فنی از مهمترین منابع ایجاد و انتشار آلودگی شناخته شدند . جهت کنترل آلودگی صوتی استفاده از شبکه فلـزی، ورقهـای فلـزی، مـواد جـاذب، لاسـتیک و یونیتهای پلی کربنات جهت ایزولاسیون منابع از بخش شرقی سالنها و پوششهای مناسب بر روی سنگ شکنها پیـشنهاد گردیـد زیرا به ازای ٣ دسیبل کاهش در تراز صدا زمان مجاز کاری دو برابر می شود .