سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا رستگار – کارشناس نت

چکیده:

ارتعاشات اضاف ی در شناور م ی تواند باعث بروز یا افزا یش خراب ی تجهیزات و سازه یا وارد آمدن آس یب به خدمه و افراد روی شناور شود. ارتعاشات می تواند معیاری برای ارزیابی وضعیت کلی شناور، وضعیت ماشین آلات و نصب آنها باشد . همچنین می تواند ابزار ی برا ی پیاده سازی نظام نگهدار ی بر مبنای وضعیت باشد . در این مقاله سعی شده است دستورالعملها و روشهای استاندارد برای اندازه گیری ارتعاشات و ارزیابی نتایج آنها در شناورهای تندرو بیان وراهنمایی هایی برای بهره گیری بهتر از این معیارها و ارزیابی دقیقتر نتایج ارایه ش ود. ای ن دستورالعملها م ی تواند برای ارزیابی و تحویل شناور و برای پیاده سازی نظام مراقبت از وضعیت باشد.