سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود تمسکس بیدگلی – دانشجوی دکتری مهندسی سیستمهای اقتصادی،دانشکده مهندسی صتایع،دانشگاه
سیامک نوری – دانشیار،دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود باباخانی – استادیار،دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در دنیای متغیر امروزی با توجه به گسترش رقابت و بخصوص کمبود منابع اهمیت بهره وری و تحلیل عوامل موثر بر آن برکسی پوشیده نیست دراین میان صنایع نساجی کشور که حدود ۲٫۸% از ارزش افزوده بنگاههای بزرگ صنعتی و بالغ بر ۸٫۵% اشتغال کارگاههای بزرگ صنعتی را به خود اختصاص داده کمتر مورد توجه قرارگرفته است هدف اصلی این مقاله اندازه گیری و تحلیل بهره وری جزئی و کل عوامل صنایع تولید منسوجات ایران در دوره ۷۳ تا ۸۶ می باشد به منظور بررسی روند بهره وری این صنعت پس از استخراج و محاسبه عوامل تولید نیروی کار ، سرمایه ، مواد اولیه و برق مصرفی شاخص های بهره وری جزئی را به صورت نسبت ارزش افزوده به هریک از این عوامل تولید اندازه گیری و تحلیل نموده و سپس شاخص بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص دیویژیا و تقریب تابع ترنکویست محاسبه می گردد. نتایج نشان میدهد که بهره وری نیروی کار بواسطه کاهش نیروی انسانی بخصوص در کارخانجات بزرگ به طور متوسط سالانه ۴٫۴% رشد داشته درحالیکه بهره وری سرمایه در دوره مورد بررسی کاهش جزئی داشته است از طرفدیگر بهره وری برق مصرفی و بهره وری مواد اولیه بطور متوسط سالانه ۱٫۷% و ۱٫۹% کاهش یافته اند.