سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سید ابوالفضل سادات جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست )آب و فاضلاب( دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
معسود نوشادی – استادیار، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:
در این تحقیق غلظت نیتروژن نیتراتی (NO3) در مخزن سد استقلال میناب در طی یک دوره یکساله و در اعماق مختلفمخزن اندازه گیری و توسط مدل HEC-5Q پس از واسنجی، شبیه سازی گردید. غلظت نیتروژن نیتراتی (NO3) از اوایل بهارروند نزولی پیدا می کند و در آبان ماه به کمترین میزان خود می رسد و از آن به بعد روند صعودی دارد.