سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرتمیس معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی، دانشکده کشاورزی
حسین افضلی مهر – استادیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی، دانشکده کشاورزی، گروه آب

چکیده:

برآورد رسوبدهی رودخانه¬ها در پروژه هایی از قبیل سد سازی، مهار سیل، آبگیری از رودخانه¬ها وآبرسانی حایز اهمیت بسیار می¬باشد. محاسبه و اندازه¬گیری بار بستر به دلیل مشکلات و پیچیدگی¬هاینمونه¬برداری و دخالت پارامتر¬های مختلف در برآورد میزان رسوبات بار کف، به صورت یکی از مسائل پیچیده و مشکل هیدرولیک رسوب در¬آمده است وتا کنون روش جامع و کاملی توسط کارشناسان و دانشمندان علم رسوب شناسی به صورت استاندارد جهانی برای آن ارائه نگردیده است. در این پژوهش از دستگاه نونه¬بردار هلی اسمیت در مقطع مناسب در بالادست سد، مواد رسوبی جمع¬آوری شدند. در مقاله حاضر برآنیم تا ضمن معرفی دستگاه و دستور¬العمل نمونه¬برداری، حجم رسوب انتقالی در یک روز را محاسبه نماییم.