سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن خان اف – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله ضریب رانشی (Drag Coefficient( برای تعدادی از اجسام و احجامهندسی بروش آزمایشی اندازه گیری شده است. اندازه گیریهای پس از ارائه تئوریهای لازم جهت انجام محاسبات مورد نیاز بوسیله دستگاه اندازه گیری ضریب رانشی مدل TQ انجام شده است. دستگاه مزبور قادر به اندازه گیری ضریب رانشی بروشهای متفاوتی می باشد که در این مقاله از روش اندازه گیری از روی افت فشار و توزیع سرعت در کانال استفاده گردیده است.