سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا کارشناس – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا مهری – کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت

چکیده:

مطالعه هارمونیکی سیستم قدرت یکی از مباحث متداول سیستم قدرت می باشد که با افزایش بارهای هارمونیکی شبکه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است شبکه ذوب آهن اصفهان یکی از بزرگترین شبکه های صنعتی ایران است که بارهای هارمونیکی متعددی را شامل می شود پس از نصب یکی از تاسیسات جدیداین مجتمع به نام واحد مونوبلوک مشاهده گردید که میزان خرابیهای تریستورهای الکتروفیلترهای کوره بلند که از باس مشترک تغذیه می گردید افزایش یافته است به نظر می رسد که اعوجاجهای هارمونیکی ناشی از واحد مونوبلوک بتوانددراین خرابی ها دخیل باشد بنابراین دریک کارتحقیقاتی پس از مدلسازی هارمونیکی شبکه ساده سازی اندازه گیری هارمونیکی و شبیه سازی هارمونیکی این فرضیه موردبررسی قرارگرفت این مقاله حاصل این کارتحقیقاتی می باشد.