سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسام مقصودلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
دامون سودبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
حسین مختارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
تهمنیه رضائیان – پژهش گر مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی

چکیده:

در این مقاله اثر سرعت بلند کردن وزنهدرحالت بدون خم کردنزانو (Stoop) روی گشتاورها و نیروهای ایجاد شده در مفاصل بدن بررسی شده است. برای بدست اوردن نیروها و گشتاورها از روش دینامیک معکوس استفاده شد. داده های مربوط به نیرو توسط صفحه نیرو اندازه گیری و مختصات مفاصل و اعضا با استفاده از تصویربرداری تعیین شدند. نتایج این بررسی نشان می دهد که افزایش سرعت بلند کردن وزنه باعث افزایش ناگهانی نیرو و گشتاور، به خصوص در لحظه جدا شدن وزنه از زمین، در مفاصل زانو و ران می شوند.