سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

همایون ذاکرقمصری – کارشناس مرکز تحقیقات آب و دانشجوی دکتری رشته هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی آزرمسا – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف مقاله حاضر ایجاد آشنایی با مقوله اندازه گیری های دریایی، تاکید بر ضرورت و اهمیتانجام آنها برای مقاصد مختلف ونهایتا بیان وجود امکانات و تجربیات اولیه در سطح کشور، جهت انجام اینگونه مطالعات می باشد. در اینمقاله و در راستای اهداف فوق، نخست جایگاه اندازه گیری های دریایی در زمینه های مختلف اجرایی، مطالعاتی و تحقیقاتی بیان می گردد. سپس پارامترها و فرایندهای اصلی مورد نظر جهت اندازه گیری (عمدتا با نگرش مهندسی سواحل)، تشریح می گردند. در ادامه مروری بر اندازه گیری های دریایی که رد سالهای اخیر در کشور انجام یافته، صورت می پذیرد. در هر مورد اهداف مطالعات، کمیتهای اندازه گیری شده و ابزار و روشهای اجرایی بکار رفته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در انتها با اشاره به تعدادی از مسائل و مشکلات موجود در سواحل شمال و جنوب کشور از قبیل نواسنات آب دریای خزر و مشکلات حاد رسوبگذاری درحوضچه های بنادر چجنوب و همچنین بر اساس تجزیه و تحلیل پروژه های فوق الذکر، پیشنهاداتی جهت گنجانیدن برنامه جمع آوری اطلاعات دریایی، در برنامه های اجرایی ارگانهای ذیربط مطرح می گردد.