سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه علوی – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، گروه پژوهشی کنترل
گل بو مصوری – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، گروه پژوهشی کنترل
مسعود بهادری – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، گروه پژوهشی کنترل
حسین اینانلو – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، گروه پژوهشی کنترل

چکیده:

لاک در این مقاله روش ستون سیال مرتعش برای اندازه گیری و یبراسیون حساسیت هیدروفن های پیزوالکتریک در فرکانس های پایین بررسی شده است. تجهیزات طراحی شده جهت انجام تست توصیف شده و داده های تجربی به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفته اند. در این روش با در نظر گرفتن هیدروفن ۸۱۰۳ شرکت B&K به عنوان هیدروفن شاهد، حساسیت دو هیدروفن دیگر با حداکثر خطای ۱٫۵dB اندازه گیری شده اند. با توجه به پیچیدگی های کالیبراسیون هیدروفن ها در فرکانس پایین، این روش در مقایسه با روش های مشابه از دقت قابل قبولی برخوردار است.