سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ناهید آموزگار – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست- واحد میکروبیولوژی
فرامرز ترکیان – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست- واحد میکروبیولوژی
رادا زراسونداسدی – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست- واحد میکروبیولوژی

چکیده:

یکی از مشکلات متداول در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فولینگ ناشی از فعالیت و رشد بیش از حد میکروارگانیسم ها می باشد که معضلات عدیده ای از قبیل خوردگی میکروبی، کاهش تبادل حرارتی، گرفتگی لوله ها و … را ایجاد می نماید. بنابراین یک روش مناسب و عملی جهت اندازه گیری بایوفیلم تشکیل شده ضروری بنظر می رسد.
روشهای گوناگونی جهت اندازه گیری بایوفیلم به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجود می باشد که هر یک دارای مزایا و معایبی است. از معایب کلیه این روشها، عدم بیان واقعی شرایط حاکم بر سیستم عدم اندازه گیری همزمان رشد بایوفیلم در سیستم می باشد که لازم است سیستم از سرویس خارج شود تا بتوان بایوفیلم تشکیل شده در دیواره تجهیزات را اندازه گیری نمود.
با توجه به معایب ذکر شده انتخاب یک روش مناسبآنالیتیکی ضروری است تا بتوان با استفاده از آن رشد بایوفیلم مداوم (on-line) اندازه گیری نمود، بدون آن که تغییری در روند عملیات سیستم ایجادگردد. دراین مقاله یک روش اندازه گیری بایوفیلم به صورت غیر مستقیم پیشنهاد می گردد، که اساس آن اندازه گیری ضریب اصطکاک حاصل از تشکیل بایوفیلم می باشد. با اندازه گیری افت فشار و محاسبه ضریب اصطکاک ، می توان میزان رشد بایوفیلم را تخمین زد.