سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کوروش جعفرزاده – فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس، استادیار دان
تقی شهرابی – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این تحقیق رفتار پلاریزاسیون کاتدی آلیاژهای آلومینیوم – منیزیم AA5083-H321 به عنوان یکی از مناسبترین آلیاژ ها جهت ساخت شناورها و زیردریایی ها در سرعت ۲ متر بر ثانیه و در پتانسیلهای ۰/۹- ، ۱- ، ۱/۱- ، و ۱/۲- ولت نسبت به الکترود مرجع کالومل اشباع، توسط روش امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. به طوریکه باارائه یک مدار الکتریکی مناسب، رفتار تک تک اجزای روی نمونه در زمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حد نهایی پتانسیل برای حفاظت کاتدی این آلیاژها در شرایط فوق ۱- ولت بوده و در مقادیر منفی تر از آن سطح به شدت دچار انحلال کاتدی می گردد.