سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین جمالی – شرکت گاز استان گلستان گرگان

چکیده:

اندازه گیری دقیق پتانسیل شبکه های گازرسانی درنقاطی که زیرقشر نسبتا ضخیمی از آسفالت یا سنگ فرش خیابان قرارگرفته اند معمولا مشکل بوده و دربررسی نتایج کارشناسان مربوطه را به اشتباه خواهد انداخت چنانچه زمیندرمحل اندازه گیری کاملا مرطوب باشد دقت اندازه گیری بیشتر خواهد شد اما اولا امکان مرطوبنگهداشتن سطح درهمه احوال وجود نداشته و ثانیا با عنایت به ضخامت و جنس اسفالت یا سنگی که نیم پیل مرجع برروی آن قرار می گیرد میزان رطوبت متفاوتی لازم خواهد بود که رعایت آن مشکل می باشد از انچه که گفته شد نتیجه گیری می شود که بهتر است برای اندازه گیری پتانسیل لوله های مدفون درزیراسفالت بین طرفین آن ارتباط الکتریکی برقرارگردد