سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح اله حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
نقدعلی چوپانی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

مکانیک شکست سنگ به طور گسترده ای در فرایند آتشباری سنگها، شکست هیدرولیکی، تحلیل شیبهای سنگی، ژئوفیزیک، مکانیک زلزله، استخراج انرژی ژئوترمال زمین، حفاری های زیرزمینی،
حفاری چاههای نفت و در بسیاری از مسائل کاربرد فراوانی دارد . هنگامی که یک سنگ ترکیا شکست ذاتی دارد، رفتار مکانیکی پیرامون انتهای ترک، فاکتور مهمی است که باید در طراحی و
پایداری فرایندهای ذکر شده موردتوجه قرار گیرد . این مطالعه، کاربرد مکانیک شکست را برای مشخص کردن خصوصیات شکست مد مرکب ) ) mixed-mode مصالح ترد وشکننده با استفاده از
روشهای عددی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می دهد . با استفاده از نتایج المان محدود، ضرایب تصحیح به نمونه های مختلف سنگها اعمال شده است تا فاکتورهای شدت تنش آزمایش اصلاح شده Arcan با ترکهایی که تحت بارگذاری مد مرکب ) ) mixed-mode واقع شده اند ارزیابی گردد . فاکتورهای شدت تنش و نرخ های انرژی آزاد شده همراه آن برای نمونه های مختلف انتخاب شده بدست آورده شده اند .