سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عوض پور – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یا سوج، کمیته تحقیقات برق ، شرکت توزی
کیوان وفایی – کمیته تحقیقات برق ، شرکت توزیع نیروی برق استان آهگیلویه و بویراحمد ، ی

چکیده:

تجهیزات الکترونیکی پست ها و شبکه های توزیع برق تحت تأثیر اضافه ولتاژ های ناشی از صاعقه از مدار خارج شده و به شدت آسیب می بینند . این مشکلات در استان کهگیلویه وبویراحمد نمود بیشتری داشته است . برای بهبود سیستم های حفاظتی، شناخت خصوصیات فیزیکی صاعقه، از جمله چگالی، میدان های الکترومغناطیسی، محل وقوع، شدت جریان پیک و زمان افت و خیز موج صاعقه اهمیت زیادی دارد . بنابراین با نصب یک ایستگاه صاعقه نگار در پشت بام ساختمان شرکت توزیع نیروی برق در شهر یاسوج پالس های صاعقه ثبت گردیدند . در مرحله ء بعد با انجام محاسبات لازم و استفاده از نرم افزارهای تهیه شده، نوع امواج ضربه ای از لحاظ قطبیت، محدوده ء وقوع صاعقه، چگالی تقریبی و میدان های الکترو مغناطیسی پالسهای صاعقه های تک قطبی محاسبه گردیدند .