سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا شهریاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
جواد کریمی کلخوران فولادلو – دانشجوی مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
داوود حسن پناه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

خشکی سخت ترین تنش غیرزنده است که رشد گیاه و تولید محصول را محدوده کرده محصولات زراعی که در مناطق خشک و نیمه خشک کشت می شوند، به طور مکرر در معرض کم آبی قرار می گیرند. حدوث این گونه کم آبی ها در مرحله توسعه دانه و عملکرد به شدت و مرحله رشد گیاه در مدت زمانی که رخ می دهد، بستگی دارد. گیاهان تحت تنش های محیطی مقداری از کلروفیل خود را دست می دهند. محتوای کلروفیل ارقام متحمل معمولا کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد. لذا ساختار کلروفیل آنها پایدار می ماند و محتوای کلروفیل برگ شان در مقایسه با ارقام حساس افزایش می یابد. گندم نانی که در منطقه اردبیل تولید می شود، تحت کم آبی بعه از مرحله گرده افشانی واقع می شود. بهبود ژنتیکی سازگاری گندم به تنش خشکی یکی از موضوعات اصلی برنامه های اصلاحی منطقه ای است. به همین منظور آزمایشی روی ۴۲ ژنوتیپ گندم نان پیشرفته انجام شد و شاخص محتوای کلروفیل برگ پرچم شان بعد از خشکی انتهایی اندازه گیری شد.