سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز سپهری – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی استکی – گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غلامعلی شهیدی – گروه داخلی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه خمسه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

چکیده:

از جمله عوارض بیماری پارکینسون سفتی در غیاب حرکات ارادی و بخصوص در اندام های جانبی می باشد. در حال حاضر یکی از شاخصه های تعیین پیشرفت این بیماری اندازه گیری کلینیکی سفتی بر اساس معیار کیفی UPDRS میباشد. طبیعت کیفی این روش موجب دخالت نظر شخصی پزشک در اندازه گیری می باشد لذا ابداع روشی استاندارد که دارای شاخص های کمی می باشد، ضروری بنظر می رسد. در تحقیق حاضر با ساخت دستگاهی برای اندازه گیری کمی پارمترهای ویسکوز و الاستیک سفتی و نیز محدوده حرکتی در مفصل آرنج، ارتباط بین این پارامترها و میزان پیشرفت بیماری بررسی گردیده است. این اندازه گیری ها برای دو گروه بیمار (مشتمل بر ۴۱ نفر) و کنترل (مشتمل بر ۱۱ نفر) انجام گردیده است. برای استخراج شاخص های تحقیق از نرم افزار Matlab و برای انجام بررسی های آماری از نرم افزار Spss استفاده شده است. بررسی نتایج تحقیق مبین این واقیت است که مشخصه ویسکوز برای تعیین درجه بیماری به مشخصه الاستیک ارجع می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق ممکن است منجر به ابداع شیوه کمی استاندارد در تعیین پیشرفت بیماری پارکینسون گردد.