سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا خانمحمدی خرمی – شرکت تولی پرس – گروه شیمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
زری سعادتی – تولی پرس
احمد عشوری – گروه شیمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

سنجش کمی اجزاء تشکیل دهنده محصول در هر مرحله از فرایند و بصورت on-line جهت کنترل کیفی صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سنجش های کمی تا بحال مبتنی برخالص سازی جزء مورد اندازه گیری با روشهای مختلف جداسازی و خالص سازی بود، لیکن در عصر حاضر بدلیل کاهش زمان تجزیه و عدم فرصت کافی برای مرحله جداسازی و خالص سازی، انتخابی کردن داده های خروجی به جای داده های ورودی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این کار تحقیقاتی سنجش سیلیکات سدیم موجود در پودر شوینده به روش اسپکترومتری مد نظر می باشد.