سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه مظفری – گروه اتمی مولکولی ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد ، یزد
محمد رضا ناطقی – گروه شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد
عباس بهجت – گروه اتمی مولکولی ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد ، یزد
محمود برهانی – گروه اتمی مولکولی ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد ، یزد

چکیده:

در این مقاله گاف انرژی پیرول، ایندول و کوپلیمر پیرول-ایندول را اندازه گیری نموده ایم. این ا ندازه گیری ها نشان می دهد که از هر یک از این مواد می توان به عنوان نیمرسانا در ساخت دیود شاتکی استفاده کرد. علاوه بر این با استفاده از نمودار جریان-ولتاژ و تئوری گسیل گرمایونی مشخصات الکتریکی (فاکتور اید هال، جریان اشباع معکوس، سد پتانسیل و نسبت یکسوسازی) را برای دیودهای ساخته شده از ، ایندیم/پل یپیرول/طلا، ایندیم/پل یایندول/طلا، ایندیم/کوپلیمرپیرول- ایندول برآورد نموده ایم.