سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک بابایی – کارشناس زمین شناسی امور معدن مس سرچشمه
موسی پورکانی – کارشناس متالورژی امور تغلیظ مس سرچشمه
عباس سام – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در فرایند جداسازی کانیهای مس از سنگ معدن به روش فلوتاسیون pH که بیانگر غلظت یونهای هیدروژن و هیدروکسیل است از مهمترین عوامل کنترلی فرایند می باشد. سنگ معدن سولفیدی مس اسیدی است و غالبا هنگام فرآوری بامصرف آهک pH محیط را قلیایی می نمایند. میزان مصرف آهک بستگی به ترکیب شیمیایی، مینرالوژی و نوع آلتراسیون سنگ دارد. در این تحقیق pH نمونه های متعددی از سنگ معدن مس سرچشمه اندازه گیری و تاثیر ترکیبات مینرالوژی و آلتراسیون سنگ در pH و نرخ مصرف آهک برای رسیدن به یک pH معین بررسی شده است.