مقاله اندرکنش آهک و کلريدسديم در خاک هاي ريزدانه با شاخص خميري اندک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: اندرکنش آهک و کلريدسديم در خاک هاي ريزدانه با شاخص خميري اندک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقويت خاک ريزدانه
مقاله کلريد سديم
مقاله آهک
مقاله مقاومت فشاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: كبير احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتايج آزمايش هاي مقاومت فشاري محصور نشده نشان مي دهد علي رغم حضور کلريد سديم، بعد از ۷ روز عمل آوري باعث کاهش مقاومت نمونه ها، اما بعد از ۲۸ روز عمل آوري، باعث افزايش مقاومت فشاري محصور نشده خاک مي شود. البته اين امر در مقادير کم کلريد سديم صادق است و در مقادير زيادتر (۳ و ۵ درصد)، موجب کاهش آن مي شود. وجود نمک کلريد سديم در خاک موجب افزايش اثر آهک شده و افزايش مقاومت فشاري ناشي از واکنش پوزولاني را تشديد مي نمايد. با افزايش مقدار آهک تاثير کلريد سديم کاهش مي يابد و با افزايش درصد کلريد سديم نيز افزايش نسبي مقاومت نمونه ها کاهش مي يابد. به طور کلي تا ۳ درصد کلريد سديم، تشديد اثر آهک بر مقاومت خاک قابل توجه است.