سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدجواد کتآبداری – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالحمید سمائی – دانشجوی آارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد بندر عباس

چکیده:

امواج دریا، پدیده های مختلفی مانند انعکاس و عبور موج از روی سازه ها، شکست موج که با اتلاف انرژی موج همراه است، بالا روی موج و گاهی سرریزی موج هنگامی که موج به موج شکن یا یک سازه حفاظت ساحل برخورد می کند را باعث می شوند. لاآب در طراحی موج شکنها حداکثر ارتفاع روی موج یک پارامتر کلیدی در طراحی ارتفاع موج شکن می باشد. در حالیکه متوسط نرخ سرریزی عامل اصلی در طراحی تاج موج شکن می باشد. این دو عامل تحت تاثیر پارامترهای هندسی (شیب لایه آمور،عمق آب ،ارتفاع آزاد و عرض تاج)، پارامترهای سازه ای (تخلخل ،نفوذ پذیری ،شکل سنگ یا قطعه آمور،اندازه و ضخامت لایه) و پارامترهای هیدرولیکی (متوسط تراز آب،سرعت باد،ارتفاع توزیع موج ،شکل طیفی موج ،جهت موج ،پرید و شکست موج و جریان) می باشد. در این تحقیق موج شکن شیبدار به وسیله نرم افزار Flow3D مدلسازی شده که میزان بالاروی موج و فشار بحرانی و سرعت در لحظه برخورد موج به بدنه موج شکن مورد بررسی قرار گرفته است.