سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام فخری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه تبریز
علیرضا صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه تبریز

چکیده:

مسائل یک حفره منفرد یا یک مجموعه از حفرات در یک محیط الاستیک بی نهایت یا نیمه بی نهایت دارای اهمیت قابل توجهی برای تحلیل فاکتورهای تمرکز تنش نزدیک مرزهای حفره ها است. در صنعت معدن، توجه به مسائل از این نوع، به خصوص از جابجایی هایی ناشی می شود که در سطح خاک اتفاق می افتد و ممکن است تخریب قابل توجهی ایجاد کند. هنگامی که تونل ها در نواحی با جمعیت بسیار زیاد ساخته شوند خرابی مشابهی ممکن است اتفاق افتد. روابط تحلیلی برای نشست ناشی از تونل های متعدد ساخته شده معمولا به طور خیلی خوب با نتایج اندازه گیری شده در ساختگاه مطابقت ندارند. یکی از توضیحات ممکن برای تفاوت این دو اندرکنش تونل ها می باشد. اگر فاصله بین تونل ها زیاد باشد. بر هم نهی ساده اثرات هر یک از تونلها ممکن است نتایج قابل قبولی به دست دهد، اما نه در صورتی که تونل ها ندیک یکدیگر ساخته شده باشند. برای به دست آوردن یک اشراف کلی نسبت به فرآیند اندرکنش یک راه حل تحلیل برای محیط الاستیک بینهایت در این مقاله ارائه شده است.