سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود اولی پور – استادیار گروه عمران -دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اصغر میرقاسمی – استادیارگروه عمران- دانشکده فنی دانشگاه تهران
دانش ستاری کرکزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از بهترین روش های آببندی سدها استفاده از دیوارهای آببند بتن پلاستیکی در زیر آنها می باشد. علاوه برمقاومت و دوام کافی در ب رابر فرسایش ، دیوار آببند بتن پلاستیک باید تغییر شکل پذیری قابل ملاحظه ای داشته باشد تا بتواند بارگذاری زلزله را بدون ترک برداشتن و از دست دادن آببندی تحمل نماید . یک طرح مناسب دیوار آببند بتن پلاستیکی که شرایط بالا را داشته باشد نیازمند بررسی اندرکنش بین دی وار آببند، پی مجاور و بدنه سد جهت تعیین وضعیت تنش ها و جابجایی های دیوار آببند می باشد.در این مقاله نتایج آنالیز دینامیکی یک سد با استفاده از برنامه بسط داده شده MIXDYN – I مبتنی بر روش اجزاء محدود که با توجه به جدایش احتمالی محل اتصال دیوار به پی مجاور المان درزه ٦ گرهی گودمن با رفتار خطی در آن گنجانده شده و رفتار مصالح سد صورت ارتجاعی – خمیری با معیار مور- کولمب مدل شده است، ارائه می شود.