مقاله انديشه تفاهم انساني (جامعه مهربان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: انديشه تفاهم انساني (جامعه مهربان)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاهم انساني
مقاله تربيت اخلاقي
مقاله خشونت زدايي
مقاله حل اختلاف
مقاله خشونت فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذكاوتي قراگوزلو علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: نگاه اين مقاله به تفاهم انساني، نگاه جامعه شناسانه و مربيانه است. تفاهم انساني فرايندي پايان ناپذير است كه با پرهيز از انواع خشونت آغاز مي شود. روشن ترين طريق بررسي خشونت زدايي، نهادن آن در منظر و مجلاي كنش اختياري و عقلاني و اختياري آدمي يعني عمل اخلاقي و هموارترين طريق تضمين آن، پرداختن به تفاهم انساني است. اين انديشه سرشار از پيام تربيتي مهم است. تفاهم انساني پيش نياز عمل اخلاقي است.
روش كار: با طبقه بندي خشونت زدايي و تعريف هاي آن، جايگاه دل و عقل، سرمشق ها (پارادايم ها) و مفروضات خشونت زدايي، نهضت هاي خشونت زدا، مطالعات خشونت زدا، مسووليت و اخلاق جهاني و مطالعات فرهنگي راه براي مداخله و بهسازي در اين زمينه باز مي شود. تفاهم انساني مفاهيمي از خشونت زدايي ارايه مي كند كه در تجزيه و تحليل اعتماد و تفاهم انساني سودمند است و جنبه هاي تربيتي درخشاني دارد. تفاهم انساني همانند اخلاق و سلامت، هم عناصر شناختي و هم عناصر ارزشي و عاطفي دارد. خشونت زدايي شامل شناخت خشونت، ابزار اعمال خشونت و گرايش هاي خشونت گرا است.
نتيجه گيري: با اين مفروض كه تعارض و تفاوت، امري واقعي، ذاتي و غيرقابل حذف از حيات بشر است، در نتيجه خشونت زدايي هم بايد نامحدود تلقي شود.‌