مقاله انديشه سياسي فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در علوم سياسي از صفحه ۲۱۳ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: انديشه سياسي فردوسي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه
مقاله اندرزنامه سياسي
مقاله نوزايي زبان و فرهنگ ايراني
مقاله هويت و خود آگاهي ملي
مقاله نظام شاهي آرماني
مقاله احياي تاريخ باستان ايران
مقاله قدرت
مقاله آيين
مقاله فر ايزدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كسرايي محمدسالار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سخن گفتن از انديشه سياسي شاعري حماسه سرا در قالب مفاهيم جديد قدري دشوار است. تفکر فردوسي نه در قالب فلسفه سياسي به سبک کلاسيک آن مي گنجد و نه با قالب هاي انديشه سياسي به سبک جديد سازگار است. نظريه فردوسي در باب سياست در واقع تامل در روابط و مناسبات سياسي است، نه تفکر فلسفي. و از اين بابت مجموعه دريافت ما از انديشه سياسي فردوسي شباهت بيشتري با قالب هاي سياست نامه و اندرزنامه نويسي دارد که به بحث از قدرت و چگونگي اکتساب قدرت و راه ها و شيوه هاي نگهداري آن مي پردازد.
شاهنامه فردوسي داراي خط و ربط سياسي خاصي است که برخاسته از شرايط محيط اجتماعي زمان او و اوضاع و احوالي است که در عصر او بر ايران زمين حاکم بود. بدين لحاظ او بر آن است تا در مجموعه حماسي خويش هم آيين ها، تاريخ و رسوم پسنديده و جوانمردانه گذشته را احيا کند و هم چارچوپ نظام سياسي اي را طراحي نمايد که در واقع شالوده آن، نظام شاهي گذشته ايران باستان است. اگر بخواهيم شعراي پارسي گوي را در دو دسته شعراي سياسي و غير سياسي قرار دهيم، بي شک فردوسي داراي ويژگي هاي خاصي است که او را از ديگران متمايز خواهد کرد. پرداختن به اين ويژگي هاي خاص هدف اين مقاله است. با اين اميد که طرح بحث حاضر مقدمه اي جهت گشايش دريچه اي براي شناختن هر چه بيشتر اين حماسه سراي بزرگ باشد، به شرح زمينه هاي اجتماعي و سياسي و پس از آن چارچوپ انديشه سياسي فردوسي مي پردازيم.