مقاله انديشه «عروج» در مکاشفات مزدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۲۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: انديشه «عروج» در مکاشفات مزدايي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دين زردشتي
مقاله عروج
مقاله ادبيات مکاشفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پياده كوهسار ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات مكاشفه اي يكي از مهم ترين بخش هاي ادبيات ديني است. در اين متون معمولا سخن از كشف و شهودها و روياهايي است كه فردي برگزيده آنها را تجربه كرده است. كمتر قوم يا ديني را مي توان يافت كه از نمونه هاي از اين نوع ادبي بي بهره باشد. چنين پديداري نتيجه انديشه اي است كه «دنياي خدايان» را جداي از «دنياي آفريدگان» در موقعيتي فراتر مي پندارد. جدايي و تقابل اين دو دنيا، انسان را به اين تفكر وا داشته است كه چگونه مي تواند پيش از مرگ به دنياي خدايان راه يابد و اسرار و رموز آن را كشف كند. اين آرمان موجب شد تا در هر منطقه و در ميان هر قوم و قبيله اي مجموعه اي از باورها و آيين ها براي «عروج» به عوالم ماورايي بنيان گذاشته شود و انسان به واسطه آن آيين ها، خود را در دنياي خدايان سهيم بداند. در دين زردشتي نيز مواردي از عروج به عوالم فرا دنيايي وجود دارد. عروج و ملاقات هاي هفتگانه زردشت با اهورامزدا و امشاسپندان، عروج گشتاسپ، عروج کرتير، وزير شهير دوره ساساني و عروج ارداويراف نمونه هاي اين انديشه در کيش ايراني مي باشند. در اين پژوهش علاوه بر آگاهي از چگونگي اين عروج ها با درونمايه هاي مکاشفه اي موجود در کيش زردشتي آشنا خواهيم شد.