سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین غلامعلیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

کندودونتها یکی از ابزارهای مهم در زمین شناسی هستند. مطالعات انجام شده در دهه های اخیر نشان داده است که این عناصر در مقابل حرارت و گذشت زمان تغییر رنگ می دهند. این تغییر رنگ که با دما و زمان نسبت مستقیم دارد باعث شده که کنودونتها نیز به عنوان یک دماسنج زمین شناسی بکار روند.با توجه به اینکه این عناصر تا دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد را تحمل می کنند یک تقسیم بندی هشت گانه در مورد اندیس تغییر رنگ انجام شده است.
کندونتهای بدست امده از منطقه کوه کفتاری دامنه تغییر رنگی از قهوه ای بسیار تیره تا زرد را از خود نشان میدهند. بر این اساس به نظر می رسد که نهشته های ذکر شده حرارت زیادی را تحمل کرده اند و نمی توانند منشا تولید هیدروکربنباشند.