سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای نخبگان فرهنگی، خودباوری در فرهنگ اسلامی و ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسن صادقی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
اسماعیلی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

یکی از ابعاد توسعه در کشورها توسعه فرهنگی است و با توجه به تاثیرگذاری فرهنگ هر جامعه د راقتصاد و سیاست آن نقش توسعه فرهنگی و اهمیت آن در هر جامعه به خوبی به دست می آید امروزه جایگاه و اهمیت توسعه به گونه ای است که یکی از شاخصه های تفکیک و تشخیص کشورهای پیشرفته از عقب مانده به شمار می آید یکی از ابعاد توسعه در کشورها توسعه فرهنگی است و با توجه به تاثیرگذاری فرهنگ هر جامعه در اقتصاد و سیاست آن نقش توسعه فرهنگ و اهمیت آن در هر جامعه به خوبی به دست می آید. منظور از فرهنگ مجموعه اعتقادات، باورها و سنت ها در یک جامعه است، و منظور از توسعه گسترش و افزایش نیست، بلکه گاه اصلاح و یا تغییر برای رشد و تعالی جامعه منطبق با اهداف و سیاستهای توسعه درهمین راستا انجام می پذیرد در اندیشه های ناب حضرت امام خمینی(ره) راه اصلاح هر جامعه توجه به فرهنگ و ابعاد مختلف آن معرفی شده است و از عوامل مهم توسعه فرهنگی به مساله ی خودباوری اشاره می شود.