سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

پیش از ورود به اصل مطلب ،باید به این نکته بدیهی اشاره کرد که هرگز نباید تصور کرد قصد ما در این گفتار نفی دستاوردهای علمی و تخصصی است که حاصل کوششه ای فکری بسیاری از دانشمندان و متخصصان جهانی در شاخه های گوناگون علوم انسانی در روزگار ماست .