سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا میرزرگر – گروه ریاضی – دانشگاه کاشان
علی رضا اشرفی – گروه ریاضی – دانشگاه کاشان

چکیده:

فولرن ها مولکول هایی متشکل ازn اتم کربن هستند که در ۱۲ حلقه پنج ضلعی و (n/2-10) حلقه شش ضلعی متمرکز شده اند . این مولکول ها دارای گرافی قفسی و -۳ منتظم هستند و لذا مدل بندی ریاضی آنها جهت محاسبه انرژی، انرژی لاپلاسی و اندیس استرادا امکان پذیر می باشد. در اینجا انرژی یک فولرن به صورت حاصل جمع قدرمطلق های مقادیر ویژه ماتریس مجاورت گراف مولکولی آن تعریف می شود . به علاوه انرژی لاپلاسی و اندیس استرادای یک فولرن کمیت هایی هستند که بر حسب مقادیر ویژه آن تعریف می شوند .