سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – گروه‌ محیط زیست‌ دفتر برنامه‎ر‎یزی معاونت امور انرژی‌ وزارت‌ نی
نسترن رحیمی – گروه‌ محیط زیست‌ دفتر برنامه‎ر‎یزی معاونت امور انرژی‌ وزارت‌ نی

چکیده:

صنعت‌ گردشگری‌ می‌تواند در اثر تغییر اقلیم‌ و گرمایش‌ جهانی‌ با چالشهای‌ جدی‌ مواجه‌ گردد. در اثر مصرف‌ فزایندة انرژی‌ در بخشهای‌ مختلف‌، گازهای‌ آلاینده‌ به‌ جو نشر یافته‌ و گازهای‌ گلخانه‌ای‌ از قبیل‌ CO2 و CH4 سبب‌ تغییراتی‌ در آب‌ و هوای‌ کرة‌ زمین‌ می‌گردند که‌ مهمترین‌ آنها گرم‌ شدن‌ هوای‌ کرة‌ زمین‌ است‌. نتایج‌ تحقیقات‌ در ۱۰ مرکز گردشگری‌ در جهان‌ (که‌ توسطWWF: World Wide Fund به‌ انجام‌ رسیده‌ است‌) مشخص‌ می‌نماید که‌ افزایش‌ سطح‌ دریاها، وقوع‌ سیلهای‌ ناگهانی‌، آتش‌سوزی‌ جنگلها، بازگشت‌ برخی‌ بیماریها و… سبب‌ عدم‌ تمایل‌ گردشگران‌ برای‌گذراندن‌ اوقات‌ در طبیعت‌ وگردشگری‌ می‌شود. این‌ مسأله‌ بر اقتصاد بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ که‌ به‌ شدت‌ به ‌صنعت‌ گردشگری‌ وابسته‌ هستند صدمات‌ شدیدی‌ وارد می‌نماید.
در این‌ نوشتار سعی‌ بر آن‌ است‌ تا تأثیرات‌ گرمایش‌ جهانی‌ که‌ عمدتاً منتج‌ از فعالیتهای‌ بشر می‌باشند بر صنعت‌ گردشگری‌ و اقتصاد آن‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد و در نهایت‌ نیز پیشنهاداتی‌ در این‌ مورد ارائه‌ گردد.