سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم شعرا – مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

ایران از نظر جغرافیایی بر روی کمربند زرد زمین که بیشترین میزان دریافت نور خورشید را در طول روز در ماه های مختلف سال دارد واقع شده و با میانگین ٣٠٠ روز در سال در زمره کشور هایی قرار دارد که بیشترین دریافت نور خورشید را در ماه های مختلف دارد . بهره مندی از انرژی های نو با توجه به پایان پذیری و عدم دسترسی بعضی کشورها به سایر انرژی ها آنها را بر آن داشته تا از انرژی های تجدید پذیر نظیر خورشید، باد و بیوماس که ارزان بوده و آلودگی هوا را نیز به دنبال ندارد استفاده شود که در سال جاری استفاده از انرژی خورشیدی ١٥ درص د در جهان افزایش داشته است . با استفاده از این نوع انرژی ها در ایران می توان بخش زیادی از نیاز خود را تأمین نمو د . انرژی خورشیدی که دارای گستره زیادی در کشور ما می باشد قادر خواهد بود که تا دورترین نقاط کشور را تحت پوشش قرار دهد . امروزه که دولت مصمم شد ه تا بخش خصوصی را در تولید انرژی الکتریکی سهیم سازد یکی از موارد آن می تواند احداث نیروگاه های خورشیدی و یا بادی توسط تولید کنندگان و یا مشترکین برق باشد . برای احداث این نیروگاه می توان از پشت بام ساختمان ها استفاده کرده و سلول های خورشیدی را نصب کرد و بخشی از مصارف را به خصوص جهت سرمایش در طول روز تأمین نمود . براساس این طرح که بایستی جهت سرمایه گذاری اولیه از تسهیلات دولتی استفاده شود هر مصرف کننده انرژی پس از احداث سلول های خورشیدی، انرژی تولیدی را به شبکه برق تزریق نموده و مصارف خود را از همان شبکه دریافت می نماید و با یک کنتور برگشت انرژی تولیدی را به دو لت می فروشد و بهای انرژی مصرفی خود را پرداخت می نماید . همین طرح را جهت مناطق باد خیز برای نصب نیروگاه های بادی نیز می توان استفاده نمود .