سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرود آذری دهکردی – کارشناس گروه محیط زیست معاونت امور انرژی وزارت نیرو و عضو کمیته فنی

چکیده:

در مقاله حاضر دو سناریو برای انرژی آبی ارایه شده است، که با دیدگاهی آینده نگر، به رفع ابهام از وضعیت انرژی برق آبی به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر و جایگزین کننده سوختهای سنگوارای، در تولید انرژی الکتریکی، برای ایران می پردازد .
در سناریوی اول یا سناریوی ” امید بیهوده ” با توجه به آنکه همواره انرژی برق آبی تابعی از توپوگرافی و بارش است، فصلی بودن تقریبا تمامی رودخانه های کشور و نیز تاکید بر توسعه کشاورزی در هنگام احداث سد، و در پایان عدم توان در تولید کافی برای شبکه در حدی که نیم و یا بیش از نیمی از ظرفیت را پوشش می دهد، عملاً می بایست از انرژی برق آبی به عنوان وزنه ای در آینده تولید برق کشور، صرفنظر کرد . در سناریوی دوم یا سناریوی ” آینده درخشان ” که بر خوشبینی بسیار استوار است . در صورت کاهش ثابت نمود و یا افزایش اندک مصرف و نیز احداث سد و بهره برداری از تمام ظرفیت برق آبی، انرژی برق آبی به عنوان یک منبع تجدیدپذیر انرژی در آینده قابل اتکا خواهد بود .