سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین پناهی –
حسین قربان فکر –

چکیده:

در تقریب جرم موثر و با استفاده از روش وردشی، انرژی بستگی ناخالصی دهنده در چاه کوانتومی مثلثی GaAs−Ga1−xAlxAs برای حالت پایه ۱S و حالتهای تحریکی Pz ,2Px, y , 2S و ۳Pz بررسی شده است. متناظر با موقعیت ناخالصی در مرکز و لبه چاه، برای دو مقدار متفاوت غلظت آلومینیم، انرژی بستگی به صورت تابعی از پهنای چاه محاسبه شده است.