سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا منصوری – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

داده های رصدی یک دهه اخیر دلالت بر شتاب گرفتن انبساط عالم دارد . علت این شتاب می تواند ماده ای غیر متعارف باشد که فشار منفی تولید می کند . علت هر چه باشد، آن را انرژی تاریک نامیده اند . گرچه در سالهای اخیر مدلهای فراوانی برای در ک ایـن پدیـده در عالم پیشنهاد شده است، اما هنوز مسئله انرژی تاریک رازی سر به مهر مانده است . تحقیقات اخیر اشاره به این دارد کـه شـاید انـرژی تاریک چیزی نسیت جز تظاهر ناهمگنی ها و ساختار های عالم .