سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور مهدیزاده – مرکز تحقیقات راه آهن – گروه لکوموتیوواگن
مهدی محمدنژاد – مرکز تحقیقات راه آهن – گروه لکوموتیوواگن
صادق صدیقی – مرکز تحقیقات راه آهن – گروه لکوموتیوواگن

چکیده:

در دنیای صنعتی امروز سعی بر آن است که برنامه ریزی ها بر اساس تحلیل یک سری دا ده ها صورت گیرد . داده هایی که از اعمال شاخص های تحلیل گر به یک فرایند و اندازه گیری خروجی این شاخص ها بدست آمده است . وزنه اصلی این برنامه ریزی، میزان کارائی شاخص است . بگونه أی که هرچه شاخص بهتر و بیشتر فرایند را توصیف کند اثربخشی آن بیشتراست. در این مقاله انرژی تولیدی لکوموتیو بعنوان شاخصی برای بررسی نحوه عملکرد لکوموتیو تعریف می گردد . در ابتدا دلایل این تعریف بیان می شود، سپس نحوه محاسبه آن ارائه می گردد و در ادامه نیز یک سری از کاربردهای آن همچون : بررسی نحوه عملکرد قطار باری و قطار مسافری از دیدگاه انرژ ی تولیدی، عارضه های خط و اثرات آنها بر این انرژی و نیز چگونگی تعیین تعرفه توسط این شاخص بیان می شود