سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد ملایم – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گدا
غزال طیبی راد – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
لیلا اسماعیلی – گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا
افشین نمیرانیان – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده علوم نانو، پژوهشگ

چکیده:

ب ا استفاده از روش مونت کارلوی کوانتومی پخشی، انرژی حالت پایه یک اتم هیدروژن محبوس شده در درون یک نانولوله و نیز یک مولکول ۶۰ محاسبه شده است . نشان داده می شود که برای نانولوله هایی با قطر کم، تغییر در انرژی حالت پایه نسبت به اتم هیدروژن آزاد قابل توجه است . ولی این تغییر با افزایش شعاع نانولوله به سرعت به سمتصفر می رود