سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن پهلوان زاده – دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
ضرغام حیدری – دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خشک کن های پاششی یکی از مهمترین خشک کن های صنعتی بوده که در صنایع پودری استفاده بسیار دارند . این خشک کن ها دارای راند مان خوبی بوده لکن مصرف انرژی آنها در صورت عدم توجه به شرایط عملیاتی مناسب به شدت افزایش می آید . در این تحقیق اثر بعضی از پارامترهای مؤثر عملیاتی روی مصرف انرژی در این خشک کن ها مورد بررسی قرار گرفته است . برای بررسی اثر این پارامترها از یک خشک کن پاششی نیمه صنعتی در خشک کردن محلول آب و نمک استفاده شده است . نتایج حاصل از آزمایش ها نشان می دهد که افزایش دمای هوای ورودی، دبی هوای ورودی و دور اتمایزر سبب افزایش میزان انرژی مصرفی و افزایش غلظت خوراک باعث کاهش میزان انرژی مصرفی می گردد . افزایش غلظت خوراک به طوری که قابل پاشش باشد انرژی مصرفی را تا حد زیادی کاهش می دهد .