سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی شفیع دیزجی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک
پونه نعیمی – دانشجوی کارشناسی فیزیک
رضا گلزاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک

چکیده:

این مقاله سعی بر آن بوده تا بعد از معرفی ساده کارکرد این مولد،موانع استفاده از MHD بیان شده و سپس نحوه رفع موانع ارائه شود.در ادامه چرخه باز ،چرخه بسته و چرخه مرکب با آتش زایی خارجی معرفی شده است .همچنین طرحی ازیک Disk Generator ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است.