سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد روشنفکرراد – مهندس مشاوربرق و الکترونیک و عضو کمیته فنی تکنولوژیهای انرژی

چکیده:

تقاضای روز افزون به انرژی با وجود بحران ناشی از تحولات اساسی در منابع، فن آوری، مدیریت و کاربرد انرژی و نیاز به حضور نیروهای متخصص و کار از جمله دلایل مهم در بیان ضرورت وجود آموزش های مهندسی انرژی می باشد . هم چنین نیاز به حضور فعال در پیشرفت های علمی و فن آوری انرژی در دنیا، شرایط خاص وجود نفت وگاز در کشور نیاز به آموزش های مهندسی وفنی احساس می شود . صدور خدمات آموزش های مهندسی و فنی به خارج از کشور از جمله دلایل نیاز به آموزشهای مهندسی انرژی می باشد . چگونگی برخورد مناسب با مطرح کردن موضوع باتوجه به روند جاری شکل پذیری از انتقال و جذب فن آوری وارداتی و پذیرش فن آوری داخلی و نحوه عملکرد در مراتب تکنولوژیکی میزان رشد و بلوغ انرژیهای مختلف و پردازش از مسیرهای تحقیقاتی و پژوهشی بیان نیازهای کلی آموزشی و تحقیقاتی ( برآورد کلی و عمومی ) مورد توجه در این بحث است .