سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی مزینانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ( ع )

چکیده:

این مقاله سعی دارد نقش نفت در تامین یا تهدید امنیت را بشناسد . ابتدا به تاثیر انرژی نفت بر امنیت ملی پرداخته می شود که در دو بعد مستقیم و غیر مستقیم این تاثیر گذاری بررسی می شود . در بعد مستقیم هم شاهد تاثیر مثبت و منفی نفت بر امنیت ملی می باشیم که در ایران بیشتر نقش منفی داشته است . سپس به تاثیرگذاری غیر مستقیم نفت بر امنیت ملی پرداخته می شود که در این رابطه نفت از راه تاثیرگذاری بر حوزه ی اقتصادی کشور، راه تضعیف یا تقویت بنیادی اقتصادی کشور و حوزه نظامی به ویژه پس از صنعتی شدن جنگ و حوزه اجتماعی با تغییر بافت جمعیت کشورها و تهدید هویت ملی آنها و حوزه زیست محیطی از راه آلوده کردن آب و خاک و گریزاندن مردم از مناطق مختلف بر امنیت ملی هم تاثیر می گذارد . در پایان چند راه حل که می تواند نفت را بصورت ابزار و سلاحی برای دفاع از امنیت ملی درآورد مانند روی آوردن به فرآورده های نفتی، توسعه پالایشگاه ها، معامله با بلوکهای اقتصادی به جای کشورها، گسترش خطوط انتقال نفت ارایه شده است .