سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ملیحه ایمانپور – اداره آموزش و پرورش گنبد کاووس
ملیحه ایمانپور –

چکیده:

انرژی گراف با نشان داده شده و انرژی گراف ساده جمع قدر مطلق مقادیر ویژه تعریف می شود. اگر گراف n- منظو روی رئوس باشد، آنگاه و این کران دقیق می باشد. واضح است که برای هر تعداد نامتناهی n وجود دارد که برای هر یک از آنها گراف k- منظم از مرتبه n با و وجود دارد. دو گرافها با تعداد مشابه رئوس هم انرژی هستند اگر دارای انرژی های مشابه باشند. نشان می دهیم که برای هر عدد صحیح مثبت ۳n، دو گراف هم انرژی از مرتبه ۴n وجود دارد که طیف دار نیستند.