مقاله انسان، اسلحه و جنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۶۹ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: انسان، اسلحه و جنگ
این مقاله دارای ۴۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد
مقاله امنيت ملي
مقاله جنگ
مقاله فن آوري
مقاله نظامي گري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم خراساني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاريخ جامعه بشري توام با جنگ بوده است، تمايز انسان با ديگر موجودات در تسلط بر طبيعت و تسخير آن است که براي تحقق اين تسلط از طريق تعقل اقدام به ابزارسازي کرده است. ابزارسازي زمينه توليد و انباشت سرمايه را فراهم کرده و براي حمايت از اين منافع مادي و خواسته هاي برتري طلبانه، توسط توليد ابزار اقدام به ساختن اسلحه کرده است، تکامل توليد ابزار به همراه تکامل تسليحات بوده است و جوامع صنعتي با توليد و تجارت اسلحه به اقتصاد خود وجود قوام بخشيده و پشتوانه بازار کار، صنايع فلزي و تسليحات را فراهم نموده اند. پيش رفت فن آوري و علوم در خدمت قدرت هاي سياسي منجر به رقابت بر سر قدرت و سيطره بر جهان شده است که نهايت آن گسترش و توليد تسليحات کشتار جمعي است.
برنامه هاي خلع و کنترل سلاح و مقررات بين المللي در کاهش و جلوگيري از جنگ تاثيري نداشته است. پيشنهادات مخالفين جنگ با راه حل تغيير ساختار اجتماعي کافي نيست، هم چنانکه نظرياتي که تلاش در جهت از بين بردن جنگ را بيهوده مي دانند، به چالش کشيده مي شوند و قابل انتقادند.