مقاله انسان، انرژي، محيط زيست و چشم اندازي به آينده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۳۱۳ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: انسان، انرژي، محيط زيست و چشم اندازي به آينده
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط زيست
مقاله منابع فسيلي
مقاله توسعه پايدار
مقاله آينده پژوهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهي پيروز محرم
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي آشتياني هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آينده پژوهي و كاربردهاي آن در ابعاد جهان شمول طي دو دهه گذشته رشد و گستردگي فراواني در كشورهاي توسعه يافته جهان پيدا نموده كه ماحصل آن گردهمايي متخصصين و انديشمندان در قالب كار گروه هاي مختلف و به منظور تعيين چشم اندازها و برنامه ريزي هاي راهبردي بوده است. همچنين در گذر زمان از ادوار گذشته تاكنون عوامل متعددي در تحولات زندگي بشري در اين كره خاكي نقش داشته است كه اگر بخواهيم تنها به سه عنصر اصلي آن اشاره كنيم. انسان، انرژي و محيط زيست به طور حتم در رتبه هاي نخستين جاي خواهند گرفت. هدف از اين مقاله آن است تا با التفات به سه عنصر فوق الذكر و اشاره به مستندات موجود در گزارشات آماري سازمان هاي بين المللي در بخش هاي انرژي، محيط زيست، بلاياي طبيعي، جمعيت، آب، غذا و امنيت، تحليلي از روند تغييرات هر يك از اين عناصر در طول زمان ارايه گردد و اثرات متقابل اين اجزا بر يكديگر را مورد مطالعه قرار دهد. متعاقب آن نيز تخميني از وضعيت جهان در آينده نزديک ارايه گرديده و در آن نسبت به چالش ها، ناهنجاري ها و مخاطرات احتمالي نقطه نظراتي بيان شده است. در بخش پاياني مقاله نيز تلاش هاي سازمان هاي بين المللي جهت فراهم آوردن آينده اي پايدار، متعادل و تحمل پذير مورد بررسي و نقد قرار گرفته و در جمع بندي به ارايه راهکارهايي كيفي و گريز ناپذير پرداخته شده است.