سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهدی شفقتی – کارشناس ارشد معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
رحیم سرور – دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
نادر صنوبر – مدیر کل امور اجرایی آبخیزها، و معاونت آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع

چکیده:

امروزه روند رو به تزاید شهرنشینی و افزایش مصرف، همواره محیط زیست را مورد تهاجم و تخریب قرار داده است. این شعار که سیاست های زیست محیطی مخالف توسعه و پیشرفت و رفاه یک جامعه می گردد، کاملا مردود شده است، چرا که هر گونه پیشرفت (چه در بعد صنعت یا کشاورزی یا خدمات) بدون داشتن محیط زیست طبیعی سالم به وجود نمی آید.
در بین بخش های مختلف اقتصادی و عمرانی و شهرسازی کشور در امر صرفه جویی در مصرف انرژی، جلوگیری از ضایعات، طراحی داخلی ساختمان (وضعیت اتاق ها، قرارگیری پنجره ها، سیستم گرمایشی، عایق کاری، روشنایی)، بحث محیط زیست شهرها، کاربرد نقش آب و هوا در مکان یابی و طرح های شهرها، نقش پوشش گیاهی، اقدامات موثر در جهت کاهش آلودگی محیط شهری مقاله مورد نظر تهیه و ارائه خواهد شد.