مقاله انسان در آينه صفات جمال و جلال الهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آينه معرفت از صفحه ۷۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: انسان در آينه صفات جمال و جلال الهي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمال
مقاله جلال
مقاله عرفان
مقاله کبريايي
مقاله جباريت
مقاله اسم
مقاله صفت
مقاله خليفه اللهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيسه حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر عناصر اصلي جهان بيني را نوع نگاه خود به آغاز و پايان هستي و رسالت و جايگاه انسان بدانيم، اهميت انسان شناسي و تعريفي که از وي ارايه مي شود و چشم اندازي که براي آينده او در نظر گرفته مي شود آشکار مي گردد. اين مقاله درصدد بيان ارتباط بحث صفات جمال و جلال الهي و انسان شناسي است. از آنجا که متکلمان، حکما و عرفاي اسلامي با توجه به آيات و روايات انسان را خليفه خداوند مي دانند و خلافت را به معناي تخلق انسان به صفات الهي يا محل تجلي اسما و صفات بودن انسان گرفته اند، بررسي صفات جلال و جمال الهي در تبيين انسان شناسي توصيفي و نيز هنجاري و تربيتي نقش مهمي ايفا مي کند. در اين نوشته، پس از بررسي صفات جمال و جلال الهي از نگاه برخي متکلمان، حکما و عرفا، نگارنده به ارايه برداشت خاصي که از نگاه عرفا دارد مي پردازد که در انسان شناسي توصيفي و نيز هنجاري و تربيتي کاربرد روشني دارد.