سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین عباسیان – دانشجوی سال اخر مهندسی صنایع ایمنی صنعتی

چکیده:

دردنیای رقابتی امروزشرکت ها و کارخانه به دنبال دردست گرفتن رهبری بازار درمحدوده فعالیت های خود هستند و برای نیل به این هدف ازفنون مدیریتی و تخصصی ویژه جهت افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت محصول خود وهمچنین کاهش هزینه های تولید استفاده می کنند به منظورارتقایابهبود بهره وری سازمانی درنگاه کلی شیوه های متعددی وجود دارد که دراین راه استفاده ازشیوه های ارگونومیکی و سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت درجهت ایجادفضای کاری مناسب برای کارکنان به منظور۱)کاهش اسیب های شغلی حتی ازدیدگاه عوارض شغلی درازمدت ۲)کاهش هزینه های سازمان درمقابل کنترل حوادث۳)افزایش رضایت شغلی وبه تبع آن افزایش وجدان کاری درمیان کارکنان ۴) وهمچنین بهبود کیفیت تولیدات برپایه اهمیت برارگونومی و ایمن سازی محیط کار نقش مهمی رامیتوان دربهبود بهره وری سازمان ایفا نمود دراین راستا توجه به عامل نیرویانسانی به عنوان اصل مهم دربهره وری سازمانی حائز اهمیت میباشد