مقاله انسجام در شبکه هاي همسايگي شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۱۳۸ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: انسجام در شبکه هاي همسايگي شهر مشهد
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه همسايگي
مقاله انسجام رابطه اي
مقاله انسجام ارزشي
مقاله تجمع اجتماعي
مقاله تفکيک اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نوغاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي مهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همسايگي بخش مهمي از فضاي عمومي شهر است که فرصت ارتباط اجتماعي را براي ساکنين فراهم مي آورد و از اين جهت در تقويت انسجام شهر سهم مهمي دارد. تحليل ثانويه داده هاي همسايگي بر روي ۳۰ شبکه همسايگي در سه منطقه برگزيده شهر مشهد به روشني نشان مي دهد که انسجام رابطه اي شبکه همسايگي اين شهر کمتر از حد متوسط و بيشتر نيز متکي بر پيوندهاي ضعيف همسايگي است و انسجام ارزشي شبکه نيز از لحاظ شدت علايق ارتباطي و تعهدات محلي ضعيف اما از نظر اشتراک علايق و تعهدات نسبتا بالاست. تحليل چندگانه انسجام رابطه اي و ارزشي شبکه همسايگي نيز حاکي از اين است که متغيرهاي ثبات مسکوني، تراکم مسکوني، تنوع پايگاهي، تنوع قومي، مذهبي و محلي در تغييرات انسجامي شبکه دخيل هستند و در اين ميان دو متغير نخست يعني ثبات مسکوني و تنوع پايگاهي سهم بيشتري در اين تغييرات دارند.