مقاله انصاف در حل اختلافات سرمايه گذاري خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: انصاف در حل اختلافات سرمايه گذاري خارجي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انصاف
مقاله رسيدگي
مقاله اختلافات سرمايه گذاري خارجي
مقاله امنيت حقوقي
مقاله داوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي دوستي شهركي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رعايت «انصاف» به عنوان عامل تضمين کننده اجراي عدالت در هر رسيدگي اعم از دادگاهي و برون دادگاهي بايسته است. با وجود اين در حل اختلافات سرمايه گذاري خارجي که اجراي عدالت جنبه بين المللي مي يابد، اهميت آن دو چندان مي گردد. از آنجا که انصاف به عنوان اصل بنيادين دادرسي در نظام هاي معتبر حقوقي پذيرفته شده است، شناسايي و اعمال آن در اختلاف سرمايه گذاري خارجي، نويد بخش، رسيدگي عادلانه و موجد امنيت حقوقي خواهد بود، امنيتي که جذب سرمايه گذاري خارجي را به دنبال دارد. انصاف با مفهوم برابري مترادف گرفته مي شود که تفاوتهاي آنها در مقاله حاضر مورد بررسي قرار گرفته، به خاستگاه و منبع آن در حقوق داخلي و بين المللي و جايگاهي که در حل اختلافات سرمايه گذاري خارجي دارد، اشاره مي شود.